Skip to main content

Thấp Đèn Cúng Phật 24.9.2011 Alki Beach

Movies Preview

movies
Thấp Đèn Cúng Phật 24.9.2011 Alki Beach


Published September 24, 2011


Một nhóm thân hữu nhóm họp trà đàm hóng gió biển và thắp đèn cúng Phật cầu nguyện tại Alki Beach, Seattle.
Điểm tải phim video:
File ISO để ra DVD (1.1 GB)
Video dạng Mp4 (114.1 MB-nhẹ tải để truyền trên mạng)
Video dạng ogv (84.8 MB)

HueTri@yahoo.com


Producer HueTri@yahoo.com
Audio/Visual sound, color
Language Vietnamese
Contact Information HueTri@yahoo.com

comment
Reviews

Reviewer: Hue Tri - favoritefavoritefavoritefavoritefavorite - September 29, 2011
Subject: Wonderful Night!
Một đêm rất thanh tịnh!
SIMILAR ITEMS (based on metadata)
Community Spirituality and Religion
by HueTri@yahoo.com
movies
eye 60
favorite 0
comment 0
Community Spirituality and Religion
by HueTri@yahoo.com
movies
eye 211
favorite 0
comment 1
favoritefavoritefavoritefavoritefavorite ( 1 reviews )
Community Spirituality and Religion
by www.ChuaTamNguyen.org
movies
eye 1,884
favorite 0
comment 0
Community Spirituality and Religion
movies
eye 104
favorite 0
comment 0
Community Spirituality and Religion
movies
eye 2,076
favorite 0
comment 0
Community Spirituality and Religion
by www.ChuaTamNguyen.org
movies
eye 888
favorite 0
comment 0
Community Spirituality and Religion
by www.ChuaTamNguyen.org
movies
eye 1,102
favorite 0
comment 0
Community Spirituality and Religion
movies
eye 1,063
favorite 0
comment 0
Community Spirituality and Religion
by www.ChuaTamNguyen.org
movies
eye 706
favorite 0
comment 0
Community Spirituality and Religion
by www.ChuaTamNguyen.org
movies
eye 961
favorite 0
comment 0